Předprodej začíná!

Riskli jsme to a právě rozjeli on-line předprodej na 26. ročník STOCK-Dobrohostov.

Protože dobrých zpráv je čím dál míň, je třeba těm špatným dávat úsměvná hesla.

Lupen pod stromečkem rovná se 216 dnů radostného očekávání pro šťastného majitele.