Příští rok ve stejnou dobu

Přátelé, kamarádi,

letošní rok je (nejen) z pohledu pořádání koncertů nesmírně komplikovaný. Nedivím se, že řada pořadatelů akcí podobné velikosti ztratila s ohledem na špatně se vyvíjející předprodeje odvahu a raději celou akci doslova pár dnů před konáním odpískali. O něčem podobném jsme neuvažovali ani vteřinu. Odměnou za odvahu všech, kteří se kolem STOCK-Dobrohostov motali, byla solidní návštěvnost tří festivalových dnů a (snad to nebude příliš velké slovo) absolutní spokojenost návštěvníků s programem i prostředím rodinného festivalu, který tak letos důstojně oslavil čtvrtstoletí svého trvání. Bylo až dojemné potkat v neděli při dechovkách seniory z Domova v Břevnici, kde na jaře probíhaly manévry kvůli Covid-19. Život (už) je jinde.

Díky všem, kteří se na zdárném průběhu festivalu podíleli nebo prostě jen přišli a… zapařili v kotli pod pódiem. Slovy mého oblíbeného herce Alana Aldy „Příští rok ve stejnou dobu!“

Havlíčkův Brod, 22. srpna 2020